Make your own free website on Tripod.com

DAY OF RECKONING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

LyHuong (Australia)

Home
Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF)
Pictures
Foundation Breaks Ground for Victims Of Communism Memorial
Upcoming Events
Never Forget
Links
News
Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
LyHuong (Australia)
Invitation
Vietnam Exodus
HuongDuong Australia
Take2Tango
VietVungVinh
DienDanTuDoDanChu
Document
CongDongNguoiViet (France)
Poem
Letter
VietBáo
Calitoday
VietnamReview
NGUOIVIETOnline
VTCM
ubphhd


Ủy Ban Yểm Trợ

Victims of Communism Memorial Foundation

P.O.  Box 5055 , Springfield VA 22150 - ĐT: (703) 475-6186 – E-mail: ubphhd@ureach.com

 


 

THƯ MỜI

Ngày 23 tháng 2 năm 2007

 

 

Kính gửi:     Anh Chị Ly Hương

                     và Toàn Thể Ban Biên Tập cùng Gia Đ́nh

                     Website LyHuong  www.lyhuong.net

                     Australia

 

 

Kính thưa Anh Chị,

 

The Victims of Communism Memorial Foundation, một tổ chức quốc tế có sự tham dự của người Việt tị nạn đang xây dựng một tượng đài tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn được dự trù làm lễ khánh thành vào tháng 6/2007.

 

Đây là Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản quốc tế đầu tiên trên thế giới mà người Việt Nam đă có vinh dự góp mặt, và Ngày Công Lư Cho Nạn Nhân Cộng Sản sẽ là cơ hội để chúng ta xác nhận ḷng yêu chuộng tự do, tinh thần đấu tranh, t́nh đoàn kết và nghĩa vụ đạo đức với hơn một triệu đồng bào đă bị sát hại v́ sự tàn bạo của cộng sản.

 

Để tưởng nhớ, vinh danh và gây quỹ xây dựng Đài Tưởng Niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản, một Đại Nhạc Hội với chương tŕnh ca nhạc đặc sắc kéo dài từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều sẽ được tổ chức tại Bolsa Grande Stadium, Westminster, CA, vào ngày Chủ Nhật 15/4/2007.  Trên 40 danh ca, nghệ sĩ hàng đầu hải ngoại do Trung tâm ASIA và Nghệ sĩ Nam Lộc điều khiển sẽ được tăng cường với các giọng ca đấu tranh của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam Hải Ngoại.

 

Lần đầu tiên có sự  phối hợp quy mô của hầu hết các nghệ sĩ và ca sĩ được ái mộ nhất hiện nay, về phương diện nghệ thuật tŕnh diễn cũng như thành tích đấu tranh trên mặt trận văn hóa.  Nhiều diễn giả tên tuổi Việt Nam và quốc tế sẽ lên tiếng tố giác tội ác của thủ phạm đích thực, Chủ nghĩa Mác – Lênin, đă gieo rắc thảm họa cho nhiều dân tộc suốt chiều dài của Thế kỷ 20 và c̣n tiếp tục sót lại tại vài nước, trong đó có Việt Nam.

 

Dự trù thực hiện là một cuộc tập họp quốc tế đầu tiên sau Chiến Tranh Lạnh dự trù thu hút từ 7 ngàn đến 12 ngàn người tham dự  với những sinh hoạt văn hóa, chính trị, đấu tranh nằm trong khuôn khổ của Ngày Công Lư Cho Nạn Nhân Cộng Sản (Justice Day For The Victims Of Communism) hầu tạo một đ̣n đánh trả đích đáng vào tṛ hề "Đại Trai Đàn Giải Oan cho nạn nhân chiến cuộc" do CSVN và Tăng Đoàn Làng Mai của Thích Nhất Hạnh cấu kết lừa bịp vừa diễn ra trong nước.

 

Ủy Ban Yểm Trợ Tượng Đài thành lập một ban tổ chức Ngày Công Lư Cho Nạn Nhân Cộng Sản nói trên và thiết tha mời gọi sự hưởng ứng nồng nhiệt của quư vi đến tham dự, đóng góp sáng kiến và giúp đỡ.

 

Kính xin quư vị cổ vơ gia đ́nh, bạn bè, thân hữu, các hội đoàn người Việt Quốc Gia hổ trợ trong việc tổ chức Ngày Công lư cho người Việt nạn nhân Cộng Sản và chương tŕnh Đại Nhạc Hội Ngày 15/4/2007.

 

Trân trọng kính mời,

DoanHuuDinh

Đoàn Hữu Định

Điều Hợp Tổng Quát

Ngày Công Lư cho Nạn Nhân Cộng Sản

 


 

NGÀY CÔNG LƯ CHO NẠN NHÂN CỘNG SẢN: 15.04.2007

Ủy Ban Yểm Trợ
Victims of Communism Memorial Foundation
P.O. Box 5055, Springfield , VA 22150 - DT: (703) 382-0596

NGÀY CÔNG LƯ CHO NẠN NHÂN CỘNG SẢN
DAY OF RECKONING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

Đại hội những người Việt nạn nhân Cộng Sản trên khắp thế giới.


Ngày 15 April 2007. Từ 10:00am đến 06:00pm.

Địa điểm: Bolsa Grande Stadium, Westminster , California .

Hội đoàn phụ trách mướn chỗ: Hội Quân Cảnh QLVNCH Nam California.

Chương Tŕnh phát họa sơ khởi:

Chuẩn bị: Địa điểm và thời gian (đă hoàn tất như ghi trên.)

Chính danh: Mục đích gây quỹ cho tượng đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân Cộng Sản sẽ khánh thành tại Washington D.C ngày 12 June 2007.

Đây là chương tŕnh văn nghệ gây quỹ.

Hội tựu các người Việt nạn nhân Cộng Sản trên thế giới trong một ngày để tố cáo tội ác của cộng sản qua những diễn giả có tầm cỡ đứng lên tố cáo tội ác của cộng sản trên thế giới: Nga, Đông Âu, Tàu, VN, Cuba, Bắc Hàn, vv..., đ̣i hỏi công lư cho những người đă chết và công lư cho những người đang bị áp bức dưới các chế độ công sản, yểm trợ cho các phong trào tranh đấu đ̣i tự do dân chủ, chống cộng tại những nước đang c̣n bị cộng sản thống trị.

Đây là đại hội các người Việt nạn nhân Cộng Sản.

Chính nghĩa: Tiến sĩ Lee Edwards, chủ tịch VOCMF sẽ nhận những Brochures về đại hội để đại diện mời tất cả các đại sứ các quốc gia bị Cộng Sản thống trị (khoảng hơn 40 quốc gia kể cả Đài Loan đại diện cho Trung Hoa.)

Tham dự: Tất cả người Việt nạn nhân Cộng Sản trên thế giới với những thành phần sau đây xin mời hợp tác như các đoàn thể đấu tranh cho một nước Việt Nam không c̣n độc đảng Cộng Sản thống trị, các cựu chiến sĩ, các cựu tù nhân chính trị, báo giới, tôn giáo, các Cộng Đồng người Việt, v.v...

Có thể 1, 2 học giả ở Nga sang dự và làm diễn giả.

Tài chánh: Một số tiền cần thiết do Anh Đoàn Hữu Định t́m mượn để làm vốn căn bản.

Tổ chức: Nhân sự phụ trách:

- tổng quát Ngày Công Lư cho Nạn Nhân Cộng Sản.
- chương tŕnh văn nghệ gây quỹ.
- chưong tŕnh đại hội các người Việt nạn nhân Cộng Sản.

Liên lạc: Đoàn Hữu Định: 703-382-0598, 714-702-8504, 703-475-6186 (Cell.)

Đinh Hùng Cường: 703-450 7081, 703-927-2878 (Cell), 703-406-3275 (Fax.)

Linh tinh: Đây là một chủ đề MẠNH, MỚI MẺ, SÁNG TẠO, và THÍCH HỢP để lôi cuốn dư luận và tập họp được các tên tuổi, các tổ chức có thực lực và các đoàn thể có tầm vóc. Kính xin được nhận thêm các ư kiến và đề nghị.

 

http://www.lyhuong.net/tddc/ptdttddc/NgayCongLy.html

  Người Việt Ly Hương

                Úc Đại Lợi

 

 |  Trang Đầu  |   Tuổi Trẻ  | Văn Thơ  |  Bạn ĐọcTài Liệu  |


  ● Tin Tức


  ● Sinh Hoạt


  ● Giáo Dục


  ● Sức Khoẻ


  ● Thể Thao


  ● Văn Nghệ


  ● Tự Do Dân Chủ


 

 

 

NGÀY CÔNG LƯ CHO NẠN NHÂN CỘNG SẢN: 15.04.2007

Ủy Ban Yểm Trợ
Victims of Communism Memorial Foundation
P.O. Box 5055, Springfield , VA 22150 - DT: (703) 382-0596

NGÀY CÔNG LƯ CHO NẠN NHÂN CỘNG SẢN
DAY OF RECKONING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

Đại hội những người Việt nạn nhân Cộng Sản trên khắp thế giới.


Ngày 15 April 2007. Từ 10:00am đến 06:00pm.

Địa điểm: Bolsa Grande Stadium, Westminster , California .

Hội đoàn phụ trách mướn chỗ: Hội Quân Cảnh QLVNCH Nam California.

Chương Tŕnh phát họa sơ khởi:

Chuẩn bị: Địa điểm và thời gian (đă hoàn tất như ghi trên.)

Chính danh: Mục đích gây quỹ cho tượng đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân Cộng Sản sẽ khánh thành tại Washington D.C ngày 12 June 2007.

Đây là chương tŕnh văn nghệ gây quỹ.

Hội tựu các người Việt nạn nhân Cộng Sản trên thế giới trong một ngày để tố cáo tội ác của cộng sản qua những diễn giả có tầm cỡ đứng lên tố cáo tội ác của cộng sản trên thế giới: Nga, Đông Âu, Tàu, VN, Cuba, Bắc Hàn, vv..., đ̣i hỏi công lư cho những người đă chết và công lư cho những người đang bị áp bức dưới các chế độ công sản, yểm trợ cho các phong trào tranh đấu đ̣i tự do dân chủ, chống cộng tại những nước đang c̣n bị cộng sản thống trị.

Đây là đại hội các người Việt nạn nhân Cộng Sản.

Chính nghĩa: Tiến sĩ Lee Edwards, chủ tịch VOCMF sẽ nhận những Brochures về đại hội để đại diện mời tất cả các đại sứ các quốc gia bị Cộng Sản thống trị (khoảng hơn 40 quốc gia kể cả Đài Loan đại diện cho Trung Hoa.)

Tham dự: Tất cả người Việt nạn nhân Cộng Sản trên thế giới với những thành phần sau đây xin mời hợp tác như các đoàn thể đấu tranh cho một nước Việt Nam không c̣n độc đảng Cộng Sản thống trị, các cựu chiến sĩ, các cựu tù nhân chính trị, báo giới, tôn giáo, các Cộng Đồng người Việt, v.v...

Có thể 1, 2 học giả ở Nga sang dự và làm diễn giả.

Tài chánh: Một số tiền cần thiết do Anh Đoàn Hữu Định t́m mượn để làm vốn căn bản.

Tổ chức: Nhân sự phụ trách:

- tổng quát Ngày Công Lư cho Nạn Nhân Cộng Sản.
- chương tŕnh văn nghệ gây quỹ.
- chưong tŕnh đại hội các người Việt nạn nhân Cộng Sản.

Liên lạc: Đoàn Hữu Định: 703-382-0598, 714-702-8504, 703-475-6186 (Cell.)

Đinh Hùng Cường: 703-450 7081, 703-927-2878 (Cell), 703-406-3275 (Fax.)

Linh tinh: Đây là một chủ đề MẠNH, MỚI MẺ, SÁNG TẠO, và THÍCH HỢP để lôi cuốn dư luận và tập họp được các tên tuổi, các tổ chức có thực lực và các đoàn thể có tầm vóc. Kính xin được nhận thêm các ư kiến và đề nghị.
 

 Capital Star

Nails & Beauty

Shop 3

Manuka Village

Forrest ACT 2603

Tel: 6260-8151

Mob: 0413-969-571


Hub
Asian Supermarket
Shop A & B
33 Hibberson St

Gungahlin 2912
(02) 6241 2728


Hudson of Dickson
Restaurant &

Catering
Shop 5 Dickson Pl

Dickson 2602
(02) 6248 9787


Caffé Moda
Functions,

Outside Catering
Office Meetings,

Birthday Parties
Shop 21/ 148 Bunda St

Canberra City 2601
(02) 6257 1313


 

●  Ly Hương  ●  Hộp Thư  ●

www.lyhuong.net

 

Copyright 2007 @ Webmaster