Make your own free website on Tripod.com

DAY OF RECKONING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
Home
Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF)
Pictures
Foundation Breaks Ground for Victims Of Communism Memorial
Upcoming Events
Never Forget
Links
News
Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
LyHuong (Australia)
Invitation
Vietnam Exodus
HuongDuong Australia
Take2Tango
VietVungVinh
DienDanTuDoDanChu
Document
CongDongNguoiViet (France)
Poem
Letter
VietBáo
Calitoday
VietnamReview
NGUOIVIETOnline
VTCM
ubphhd

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
Federation of Associations of Former
Vietnamese Political Prisoners

 A(31) , B(78)C(109), D(38), Đ.E(72), G(23), H(158), K(64), L(132), M(64), N&O(108), P(65), Q(41), R(9), S(59), Ta-Th(204), Ti-Tu(146), U(8), V(47), X(21), Y(7)

Tổng cộng: 1484

Trở về Trang Nhà Tổng Hội    Ư Kiến & Thư Từ Bổ Túc

Bức Tường Thương Tiếc

Khi cộng quân tiến vào Sài G̣n theo lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh th́ một cuộc trả thù dă man lập tức được Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành. Khoảng một triệu quân-cán-chính Việt Nam Cộng Ḥa và những người có liên hệ tới chính quyền Miền Nam đă bị lùa vào các nhà tù mệnh danh là "Trại Cải Tạo". Theo thống kê của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như của Hội Ân Xá Quốc Tế, khoảng 65 ngàn  người (65.000) đă bị bắn giết, thủ tiêu tại địa phương cũng như chết trong các trại cải tạo.

Việc ghi nhận danh tính của của những nạn nhân quả là chuyện khó khăn. Nhưng do một nổ lực phi thường. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1992 nhân buổi lễ Vinh Danh Cựu Tù Nhân Chính Trị tổ chức tại San Jose, California, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam đă bắt đầu sưu tầm danh sách những người đă nằm xuống.

Danh sách này đă được cập nhựt hóa hai lần và lần mới nhứt vào tháng 12 năm 2002 nhờ bản danh sách được đọc trên Đài Phát Thanh Quê Hương (San Jose) và đăng trên nhật báo Người Việt và KBC Hải Ngoại. Chắc chắn danh sách này c̣n nhiều thiếu sót. Mọi chi tiết bổ túc xin gửi về:

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
P.O. Box 1808 San Jose, CA  95109
Email Tổng Hội 

Trong tương lai nếu chúng ta quang phục được quê hương th́ một Bức Tường Thương Tiếc ghi danh tánh những người đă nằm xuống sẽ được dựng lên để các thế hệ sau có dịp thắp nén hương tưởng niệm những người đă hy sinh v́  lư tưởng tự do và cũng là chứng tích tội ác mà đảng cộng sản Việt Nam đă gây tạo trên quê hương suốt nửa thế kỷ qua.

San Jose ngày 1-12-2002

Đào Văn B́nh
Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Danh sách Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Ḥa bỏ ḿnh trong lao tù cộng sản sau ngày 30-4-1975

(List of priest, servicemen, police officers, national parties members, government employees of the ARVN
who died in the Communist Re-education Camps after April 30, 1975)

Danh Sách này được tŕnh bày theo thứ tự từng trang ABC xin quư vị bấm vào các mẩu tự để vào các trang liên hệ

 A , BC, D, Đ.E, G, H, K, L, M, N&O, P, Q, R, S, Ta-Th, Ti-Tu, U, V, X, Y

Note:

This list was collected by the Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners for the first time in July 26, 1992 and was updated twice. This is a reliable document because information and data have  been provided by relatives of the victims or by people who had witnessed the death of the victims. In many cases, the same information has been provided by more than one witness. This list has been posted and made  public through media many times. And the Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners has checked the sources reliably. If you want to contribute to this list, please send information to:

Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
P. O. Box 1808 San Jose, California 95109

 
Email Tổng Hội 

Không Quên Bạn Tù
Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

http://www.vannghe.org/buctuong/buc%20tuong.htm

Copyright 2007 @ Webmaster